Co nelze poslat

Před odesláním zásilky si, prosím, zkontrolujte, zda neposíláte zakázané zboží.

Nejste si jisti, zda je vaše zásilka v souladu s danými pravidly?
Přečtete si kompletní přepravní podmínky DHL Express nebo
kontaktujte náš zákaznický servis 220 300 111 či 840 103 000.

Prostřednictvím služby DHL SERVICEPOINT nelze odesílat:

  • živá zvířata
  • lidské ostatky
  • drahé kovy a kameny, polodrahokamy
  • hotovost
  • zbraně, munice a výbušniny
  • výbušná/zápalná zařízení
  • nelegální komodity – drogy, padělky, slonovina apod.
  • nebezpečné zboží – spreje, jedovaté látky, žíraviny apod.

Odesílatel zásilky s nebezpečným zbožím musí splnit všechny požadované zákonné předpisy. Pokud tak neučiní a ohrozí vozidlo nebo letadlo, jeho cestující nebo osoby, které nakládají s nebezpečným zbožím, může být odesílatel - odpovědná osoba - trestně stíhán.

Kurýr DHL má právo odmítnout zásilku, pokud by její obsah neodpovídal daným pravidlům a rovněž pokud by byla zvolena nevhodná velikost obalového materiálu. Připomínáme, že je nutné respektovat i určitá regionální omezení - například zasílání zboží do Ruské federace je možné pouze na adresu právnické osoby.