GoGreen Plus

Co je to GoGreen Plus?

Společnost DHL Express nedávno uvedla na trh GoGreen Plus, specializované řešení, které pomáhá podnikům snižovat emise uhlíku spojené s jejich zásilkami prostřednictvím používání udržitelného leteckého paliva.

SAF je biopalivo, které se vyrábí z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostlinné oleje, živočišné tuky, odpadní produkty a zemědělské plodiny. SAF je speciálně navrženo pro použití jako náhrada tradičního leteckého paliva a může snížit emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s fosilními palivy.

Pomocí offsetingu kompenzujete emise CO2 mimo vlastní společnost, například výsadbou stromů. Prostřednictvím insettingu v rámci programu GoGreen Plus přímo snižujete emise CO2 z dopravy vlastního dodavatelského řetězce.

Na webu MyDHL+ můžete jedním kliknutím investovat do udržitelného leteckého paliva a snížit tak emise uhlíku z vaší zásilky o 30 %.


Cíle společnosti DHL Express v oblasti udržitelnosti

Čistý provoz pro ochranu klimatu

Cíl > 30 % podílu udržitelných leteckých paliv do roku 2030

Elektrifikujeme 60 % kurýrních vozidel a zvyšujeme udržitelný podíl paliva v linkové přepravě na více než 30 % do roku 2030

Od roku 2021 uhlíkově neutrální řešení pro všechny nové budovy

Nabízíme zelené alternativy pro všechny naše základní produkty/řešení


Proč je - nyní více než kdy jindy - důležité zaměřit se na udržitelnost

Udržitelnost je pro nás v DHL nesmírně důležitá. Nejenže ji prosazujeme v rámci logistického průmyslu, zároveň díky ní pomáháme našich zákazníkům v jejich podnikání.


Vaše ekologická stopa

Rozdíl mezi stopou ve Scope 1, 2, 3 - Co dělají ostatní společnosti

Podnikový standard Green House Gas Protocol klasifikuje emise skleníkových plynů společnosti do tří "Scopes"


Scope 1 zahrnuje přímé emise z vlastních nebo kontrolovaných zdrojů

Scope 2 zahrnuje nepřímé emise z výroby nakoupené elektřiny, vytápění atd. spotřebované danou společností

Scope 3 zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti, včetně následné přepravy a distribuce

Podnikový standard Green House Gas Protocol klasifikuje emise skleníkových plynů společnosti do tří "Scopes"

Největší emise ze Scope 3 pocházejí z dopravy a distribuce. Společnosti se spoléhají na komplexní logistickou a dodavatelskou síť. Doprava, doručování a balení tvoří tři hlavní části uhlíkové stopy e-Commerce obchodu.
Příklad společnosti Home24, která se zabývá výhradně e-Commerce obchodem, ukazuje, že v uhlíkové stopě společnosti dominují emise ve Scope 3, tedy ty, které vznikají mimo společnost, např. v dodavatelském řetězci.

Společnosti jsou pod rostoucím tlakem, aby reportovaly a snižovaly emise ve Scope 3 – reporty mají být brzy povinné


Světové regulační prostředí se posouvá směrem k nefinančním informacím.

Což znamená, že společnosti musí kromě finančních výsledků vykazovat také své emise, a roste tlak na společnosti, aby vykazovaly a snižovaly své emise ve Scope 3.

Jak vás můžeme podpořit

Nabídka udržitelných alternativ přepravy

Spolehlivě změříme vaše emise CO2e

Klimaticky neutrální doprava
Kompenzujte své emise CO2e prostřednictvím schválených programů na ochranu životního prostředí

Úplné snížení emisí CO2e
Insetting představuje opatření přijatá proti změně klimatu v rámci vlastního hodnotového řetězce

Celý proces je ověřen nezávislým auditorem akreditovaným společností Société Générale de Surveillance (SGS)SAF je jediné možné řešení pro příští desetiletí.


UDRŽITELNÉ LETECKÉ PALIVO (SAF) JE ZELENOU ALTERNATIVOU TRADIČNÍHO PALIVA

Běžné letecké palivo na bázi petroleje se získává z ropy, ale SAF se vyrábí z alternativní suroviny se zlepšeným profilem udržitelnosti (např. použitý kuchyňský olej, kukuřice, odpad, syntéza vodíku nebo CO2).

 • Struktura SAF je podobná tradičním leteckým palivům na bázi fosilních paliv. To umožňuje použití SAF paliva, které se mísí s petrolejem v letadlech bez jakýchkoli úprav motoru. Současné poměr míchání složek je kvůli zákonným povinnostem omezen na 50 %

 • SAF může účinně snížit emise typického leteckého paliva během životního cyklu až o 70-80 %.

 • SAF snižuje další škodlivé emise, jako jsou částice a síra, o 90 % až 100 %.

Nacenění GoGreen Plus Základní cena je shodná s tržní hodnotou snížených uhlíkových emisí. „Abatement price“ = náklady na snížení 1 tuny Co2e způsobené přepravou.

 • V ceně SAF se zohledňuje nákladová přirážka. Jinými slovy, rozdíl mezi fosilním palivem a SAF
 • Náklady na snížení emisí CO2e = "Udržitelné náklady na palivo v letectví mínus náklady na konvenční fosilní paliva minus úspory CO2 díky používání udržitelného leteckého paliva
 • Poplatek GoGreen Plus v roce 2023 činí 325 EUR za tunu CO2e.

Můžete s námi investovat do SAF prostřednictvím naší služby GoGreen Plus A aktivně snižovat emise ve Scope 3, Vaše společnost se rozhodne, o kolik chce snížit své emise CO2e a kolik chce investovat do udržitelného leteckého paliva.

 • DHL Express použije příspěvek na investice do SAF a nezávislý auditor každoročně ověří hodnotu snížení emisí zakoupeného SAF a také ověří, že všechny jejich investice byly použity výhradně na SAF.
 • Vaše společnost obdrží certifikát s hodnotou snížení emisí, který může využít ke snížení vlastní emisní stopy Scope 3.
 • Nabízíme flexibilní možnosti vyúčtování (paušální částka nebo poplatek "za kg").
 • Doplňkové zprávy o uhlíkové stopě

DHL Express oznámila dvě dosud největší dohody o dodávkách udržitelného leteckého paliva se společnostmi BP a Neste v objemu více než 800 milionů litrů.

 • Úspory CO2e na základě životního cyklu se odhadují jako ekvivalent ročních emisí skleníkových plynů přibližně 400 000 osobních automobilů.
 • Přelomové dohody znamenají významný krok na cestě k cíli skupiny Deutsche Post DHL využívat do roku 2030 30 % udržitelného leteckého paliva pro veškerou leteckou dopravu.

Metodika Book and Claim Book & Claim umožňuje oddělit specifické atributy (např. přínosy pro životní prostředí) od fyzického produktu, který lze přenést samostatně prostřednictvím vyhrazeného registru Book & Claim.

 • Určité množství SAF lze „zarezervovat“ na jednom místě a poté „vyžádat“ na jiném místě, které není fyzicky propojeno s původním místem..
 • Prostřednictvím uznávané metodiky Book & Claim můžeme nabídnout GoGreen Plus z jakéhokoli místa na světě, bez ohledu na to, kde SAF zakoupíme.

Můžeme vám pomoci s utvářením plánu udržitelnosti

Většina společností volí postupné snižování emisí

Nemusíte přes noc snížit své emise o 100 %. Zvolte postupný přístup, který vyhovuje vašim plánům snižování CO2e a vašim rozpočtovým možnostem.